Boeken en betalen

Hoe te boeken?
Bij Crusj kun je zowel online, telefonisch als via WhatsApp reserveren. Nadat de boeking door jou is gemaakt, beschouwen wij dit als een definitieve reservering. Het bij het boeken opgegeven e-mailadres is het correspondentieadres. Naar dit adres wordt de boekingsbevestiging gestuurd. Wij gaan er vanuit dat het door jou opgegeven e-mailadres bij het maken van de reservering juist is en dat je controleert of je hierop je boekingsbevestiging ontvangt. Per boeking wordt er € 30 aan reserveringskosten in rekening gebracht en € 2,50 als bijdrage voor het Calamiteitenfonds. Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Wanneer is een boeking definitief?
Er komt een online overeenkomst tot stand nadat je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, jij jouw boeking definitief hebt gemaakt en je op het scherm een melding krijgt dat de boeking definitief tot stand is gekomen.

Crusj verstuurt direct na de boeking per e-mail een bevestiging. De bevestiging wordt geacht jou te hebben bereikt wanneer je er kennis van hebt kunnen nemen, dan wel wanneer je redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen.

Het aanbod van Crusj is vrijblijvend en kan zo nodig door Crusj worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Herroeping door Crusj dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Je hebt in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Wij willen je erop wijzen dat boekingen die je via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen die je via onze website boekt.

Bevestiging
De reisovereenkomst is tot stand gekomen als schriftelijk of telefonisch de voor inschrijving noodzakelijke gegevens zijn binnengekomen. Na ontvangst van deze gegevens wordt de overeenkomst per e-mail door Crusj bevestigd. Controleer deze gegevens nauwkeurig.

Wij streven ernaar je reisbescheiden, mits de volledige betaling is verricht, ongeveer een week voor vertrek via email naar je op te sturen.

Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 30% te worden voldaan, mits het langer dan vier weken voor vertrek is

Het restant van de reissom moet uiterlijk vier weken vóór de dag van vertrek in het bezit zijn van Crusj. Bij niet tijdige betaling ben je in verzuim. Je wordt daar schriftelijk op gewezen en je hebt dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Crusj heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij jou in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van de artikel 8 hierbij van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Indien de overeenkomst binnen vier weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Wijzigingen
Wil je jouw reis verlengen of wijzigen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten zodat wij kunnen kijken wat er mogelijk is. Bij verlengen of wijzigen binnen 6 weken voor vertrek bedragen de wijzigingskosten € 50.

Voor het wijzigen van jouw naam, geboortedatum of het bijboeken van bagage worden meestal geen extra wijzigingskosten in rekening gebracht. Vlieg je met KLM of een andere lijndienstmaatschappij, dan kunnen er wel extra wijzigingskosten in rekening worden gebracht voor het wijzigen van jouw naam en geboortedatum.