Privacy policy

Waar staan wij voor
Crusj hecht veel waarde aan jouw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Uitsluitend geautoriseerd personeel in ons bedrijf heeft toegang tot jouw gegevens. De opslag en doorgifte van jouw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken en worden aangepast zodra de stand van techniek dit gebiedt.

Verwerking van persoonsgegevens
Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent of persoonlijke informatie verstrekt. Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze producten en/of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals jouw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, alsmede de noodzakelijke gegevens bij het voldoen van een betaling. Wanneer je een reservering maakt verwerken wij jouw boekingsinformatie. Deze informatie kan gegevens over jouw vlucht, de prijzen en de datum van jouw boeking omvatten. We vragen hierbij ook specifiek om gegevens in het belang van de reis zoals contactgegevens van thuisblijvers. Bovendien verwerken we informatie over jouw reisschema, (online) check-in, boardingpass(es) en medereizigers. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens met betrekking tot aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld bagage, parking etc.

Wij leggen jouw communicatie met ons vast via e-mail, social media of WhatsApp. Ook als je met ons belt leggen onze medewerkers jouw vragen en klachten vast. Telefoongesprekken kunnen voor trainingsdoeleinden worden opgenomen.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens bestaan uit gegevens over bijvoorbeeld ras, religie, gezondheid en politieke voorkeur. Deze gegevens mogen niet worden verzameld, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is gemaakt. Wel houden wij gegevens bij van reizigers bij wie bijvoorbeeld drugs zijn aangetroffen of die de veiligheid aan boord in gevaar hebben gebracht. Daarnaast kun je ook aangeven bijzondere persoonsgegevens met ons te delen omdat je bijvoorbeeld medische assistentie nodig hebt, toestemming hebt gevraagd om te reizen met een medische aandoening of een speciale maaltijd hebt besteld. Door het zelf leveren van dergelijke persoonsgegevens, stem je ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden kunnen delen. Je bent altijd gerechtigd om jouw toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door jou gewenste diensten te leveren.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt om jouw reservering(en) af te handelen. Jouw contactgegevens gebruiken we om met je te communiceren, jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor aanvullende diensten en om deze diensten te verbeteren. Informatie kan worden gebruikt om je in de toekomst over reisproducten te informeren en overige marketingdoeleinden waaronder het versturen van nieuwsbrieven, enquêtes en dergelijke. Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren, kan het noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden. Zij leveren de uiteindelijke producten en diensten die je bij ons hebt geboekt. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens nooit zonder jouw toestemming aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) jouw persoonsgegevens te verstrekken en te verwerken in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om toch behulpzaam te zijn naar overheidsinstanties.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens wilt, dan kun je een verzoek sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@crusj.com.

Links
Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website. Wij adviseren je dan ook dringend de betreffende privacybepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat je aldaar persoonsgegevens verstrekt.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze per e-mail richten aan: info@crusj.com.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

Laatste wijziging: 19 oktober 2023