Boeken en betalen

Hoe te boeken?

Bij Crusj kun je zowel online, telefonisch als schriftelijk reserveren. Nadat de boeking door jou is gemaakt, beschouwen wij dit als een definitieve reservering. Het bij het boeken opgegeven e-mailadres is het correspondentieadres. Naar dit adres wordt de boekingsbevestiging gestuurd. Wij gaan er vanuit dat het door jou opgegeven e-mailadres bij het maken van de reservering juist is en dat je controleert of je hierop je boekingsbevestiging ontvangt. Per boeking wordt er 20 euro aan reserveringskosten in rekening gebracht. Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Wanneer is een boeking definitief?

Er komt een online overeenkomst tot stand nadat je akkoord bent gegaan met de voorwaarden, je je boeking definitief hebt gemaakt en je op het scherm een melding krijgt dat de boeking definitief tot stand is gekomen.

Crusj verstuurt direct na de boeking per e-mail een bevestiging. De bevestiging wordt geacht je te hebben bereikt wanneer je er kennis van hebt kunnen nemen, dan wel wanneer je redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen.

Het aanbod van Crusj is vrijblijvend en kan zo nodig door Crusj worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Herroeping door Crusj dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Je hebt in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Wij willen je erop wijzen dat boekingen die je via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen die je via onze website boekt.

Bevestiging

De reisovereenkomst is tot stand gekomen als schriftelijk of telefonisch de voor inschrijving noodzakelijke gegevens zijn binnengekomen. Na ontvangst van deze gegevens wordt de overeenkomst per e-mail door Crusj bevestigd. Controleer deze gegevens nauwkeurig.

Wij streven ernaar je reisbescheiden, mits de volledige betaling is verricht, ongeveer een week voor vertrek via email naar je op te sturen.

Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van € 150 te worden voldaan, mits het langer dan zes weken voor vertrek is

Betaling via Certo Escrow

Nadat je van Crusj een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kan je direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je korter dan 6 weken voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Ter aanvulling:

  • Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u deze mail van ons ontvangt.
  • Het volledige bedrag  dient voor vertrek op de rekening te staan van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Crusj zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
  • De reissom wordt pas op rekening van Crusj gestort 1 dag na terugkomst van jouw reis.
  • Controleer de gegevens goed als je bent ingelogd bij Certo Escrow, met name de datum van het einde van het arrangement is van belang.
  • Voor de betaling aan Stichting Derden Gelden Certo Escrow wordt € 12 in rekening gebracht.
  • Je kan alleen via Ideal/bank overschrijving betalen. Betalen met je Credit Card is helaas niet mogelijk.

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de dag van vertrek in het bezit zijn van de Stichting Derden Gelden Certo Escrow (zie artikel 4). Bij niet tijdige betaling ben je in verzuim. Je wordt daar schriftelijk op gewezen en je hebt dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Crusj heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij jou in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van de artikel 8 hierbij van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Wijzigingen

Wanneer jij een wijziging wilt aanbrengen nadat jij jouw boeking definitief hebt gemaakt, wordt € 27,- wijzigingskosten in rekening gebracht, exclusief eventuele extra kosten die door de wijziging zijn ontstaan. Binnen 6 weken voor vertrek kunnen daarbij nog extra kosten ontstaan, waardoor het nodig kan zijn om deze extra kosten ook in rekening te brengen. Wil je iets wijzigen in je boeking neem dan contact met ons op.

Volg Crusj op