Reisgarantie

Tijdens jouw Crusj singlereis ben je gegarandeerd van een hele fijne vakantie, want:

 • wij hebben jouw singlevakantie tot in de puntjes geregeld, jij hoeft alleen je koffer te pakken;
 • we bieden een afwisselend activiteitenprogramma aan met veel verschillende activiteiten;
 • ons credo is vrijheid/blijheid: niets moet en alles mag! Jij bepaalt hoe je vakantie eruit ziet!
 • onze professionele reisleiding staat 24/7 voor je klaar;
 • een singlereis is voor iedereen even spannend, zeker wanneer het je eerste is. Wij weten zeker dat je een geweldige tijd zult hebben want er zijn je al ruim 5000 singles voor gegaan!
 • gezelligheid is gegarandeerd want je gaat met gelijkgestemden op vakantie!
 • Crusj is aangesloten bij de branchevereniging VvKR en het garantiefonds STO. Voor reizen vertrekkende na 1 april is Crusj bovendien aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Wat dit inhoudt, lees je hieronder.

Reisgarantie en financiële zekerheid

Voor alle aanbieders van pakketreizen* geldt het volgende inzake reisgarantie: De garantie voorkomt dat consumenten de reissom, die zij vooruit hebben betaald, in geval van financieel onvermogen ofwel bij faillissement van de reisaanbieder kwijt zijn. De reisgarantie garandeert reizigers die al op reis zijn bovendien dat zij gerepatrieerd worden of hun reis kunnen vervolgen.

*Een pakketreis is een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.

Momenteel voldoet Crusj aan de wettelijke garantiestelling.

STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Crusj gebruik van de STO-reisgarantie op al haar reizen. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat je jouw geld terug krijgt, jouw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaal je de reissom niet aan Crusj maar betaal je deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Door Certo Escrow wordt € 12 hiervoor in rekening gebracht.

Wanneer voor het einde van jouw reis Crusj niet failliet gaat zal de reissom 1 dag na afloop van je reis door de SDCE overgemaakt worden aan Crusj. Alleen in geval dat Crusj in surseance van betaling komt of failliet gaat vóór het einde van jouw vakantie, maakt Certo Escrow de in bewaring gegeven reissom over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij jouw geld. Indien je nog niet op reis bent ontvang je de betaalde reissom terug. Wanneer je reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat je ofwel het rechtmatige deel van jouw reissom terug krijgt, dat je jouw reis af kan maken of dat je naar huis kunt terug keren.

Jouw boeking en procedure

Nadat je van Crusj een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kun je direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Belangrijke opmerkingen

 • In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor je kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
 • Eventuele klachten of claims over jouw reis, staan los van deze betaalmethode.
 • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
 • De STO is geen geschillencommissie.

Deze manier van betalen zal iets meer van jouw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.

Uiteraard kun je bij ons met jouw vragen hier over terecht.

Crusj zorgt er door haar manier van werken voor dat de kans op faillissement zeer klein is en betaalt alle vervoerders, accommodaties etc die bij jouw reis horen van tevoren. Crusj organiseert (bijna) alle reizen in samenwerking met Corendon.

Vereniging van kleinschalige reisorganisaties VvKR

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).

De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties.

Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

Calamiteitenfonds

Crusj is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen met vertrek na 1 april 2018 onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat jij als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis met vertrek na 1 april 2018:

 • (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jou vervroegd moeten repatriëren.

 • Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Kijk voor meer informatie op www.calamiteitenfonds.nl.

Volg Crusj op